Soạn Sử 11 Nhật Bản được soạn và biên tập từ đội ngũ giáo viên dạy giỏi sử uy tín trên toàn quốc. Giúp các em soạn nhanh, soạn đúng, soạn đủ ý bài 1 Nhật Bản. Xem nhanh nhất, chi tiết nhất tại Soanbaitap.com.
Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 6 SGK Lịch sử 11

Đề bài

Ý nghĩa nổi bật của cuộc Duy tân Minh Trị là gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 11 trang 5, 6 để nhận xét, đánh giá.

Lời giải chi tiết

Cuộc Duy tân Minh Trị có ý nghĩa như một cuộc Cách mạng tư sản:

- Tạo nên những biến đổi xã hội sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực. Sau cuộc Duy tân Minh Trị, Nhật Bản từ một nước phong kiến đi lên phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.

- Giúp Nhật Bản thoát khỏi số phận bị xâm lược.


https://soanbaitap.com/soan-su-11

Thông tin
Mail: soanbaitaponline@gmail.com
Website: https://soanbaitap.com
Social
http://qooh.me/soanbaitapjsc
http://www.divephotoguide.com/user/soanbaitapjsc
http://www.stencyl.com/users/index/936665
http://www.wikidot.com/user:info/soanbaitapjsc
https://forums.asp.net/members/soanbaitapjsc.aspx
Xem thêm
http://muachung.hoichoonline.vn/xemc...line98net.html
https://www.nguoicham.com/forum/thre...nh-line98-net/